/ iStock/Getty Images
Ако сте поставени под карантина във връзка с COVID-19, може да заявите безплатната услуга на Община Търговище за доставка на храна и медикаменти до дома си.

Коронавирус в дом за възрастни в село Медовина

Услугата може да бъде заявена и от:
граждани над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания, лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Второ училище в Търговище премина на оналайн обучение

Освен в закупуването на основни продукти и медикаменти със средства на потребителите, се оказва и съдействие в заплащането на битовите сметки или в заявяването на административни услуги.