пръскане
пръскане / община Стара Загора
Стартира пролетната обработка на тревните площи против кърлежи и комари на 20 април в Стара Загора. Тя ще започне с детските градини и социалните домове в града. Ще бъдат обхванати още паркове, градини, площади, детски градини, кучешки площадки, стадиони, зони за спортни и културни мероприятия и др.

Общата площ за обработване против кърлежи е 794 344 кв. м., а площите, подлежащи на пръскане срещу комари са 533 295 кв. м. Обработката на тревните площи в града ще се извършва едновременно от 3 екипа, а на детските и социални заведения от два екипа.

Пръскането в селата ще се извърши в началото на месец май. Възможно е Община Стара Загора да промени графика при наличие на неподходящи климатични условия.

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров са определени длъжностни лица, които ще следят за изпълнението на дейностите и ще присъстват на извършването и приемането на работата за съответните обекти. Контрол ще упражнява и Регионалната здравна инспекция.