/ МОСВ
Вековен полски бряст в село Ковачево е обявен за защитено дърво.

Дървото в радневското село е високо 20 метра, обиколката му на ствола е близо 3 метра.

Обявиха за защитено вековно дърво на 300 години (СНИМКА)

Със заповед на министър на околната среда и водите се забранява забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

То ще бъде вписано в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначено като вековно дърво.

Министърът на околната среда и водите Асен Личев обяви статутът на защитено дърво на вековния полски бряст (Ulmus minor).

 
МОСВ