/ iStock/Getty Images
Министърът на околната среда и водите Асен Личев издаде заповед, с която обявява за защитено вековно дърво на 300 години в землището на село Главановци, община Трън.

МОСВ

Дървото е от вида цер - Qersus cerris, и е с височина 22 метра, обиколка на ствола 3,90 метра, съобщиха от МОСВ.

Вековните защитени дървета в ПП „Странджа” вече са с 11 повече

Със заповедта се забранява изкореняване, отсичане, кастрене, чупене на клони, нараняване на стеблото и всякакви други дейности, които могат да доведат до унищожаването или увреждането на вековното дърво.

Според Закона за биологичното разнообразие то се вписва в регистъра. РИОСВ-София трябва да го обозначи.