ш
ш / iStock/Getty Images
Започна електронният прием на деца за групи в детските градини в Община Казанлък за учебната 2020/2021 година.

До 20 април включително, родителите ще могат да подават заявления онлайн на https://dg.kazanlak.bg/ в двата модула - за яслена група и за група в детска градина. Датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането.

Резултатите ще бъдат обявени на 23 април, четвъртък, а записването на класираните деца ще бъде извършено в периода от 23 до 30 април, включително.

Във връзка с обновяване на системата за прием и извършените промени по критериите в Наредба №9, приета от Общински съвет - Казанлък, всички регистрирани заявления преди 9 април са анулирани и родителите трябва да регистрират ново заявление с нов  входящ номер, за да има равнопоставеност на всички деца при кандидатстването.

За родителите, които евентуално няма да се справят с попълване на електронния формуляр, директорите на детски градини ще съдействат за извършване на регистрация на място в детската градина като създадат необходимата организация – по предварителна заявка за ден и час ще се допуска само по един родител в детско заведение. Това може да стане в периода от 13-ти до 16-ти април.

Същият подход ще бъде приложен и при записване на децата след обявяване на класирането на 23 април. Директорите ще изработят график за всяка детска градина и родителите ще бъдат допускани по един в съответната сграда в периода от 23-ти до 30-ти април включително.