/ община Казанлък
Традиционно събитие от Празниците на тракийските царе 2021 изпълни пространството край Траийската гробница в казанлъшкия парк „Тюлбе“ с много усмивки и добро настроение.

бодиарт
община Казанлък


Интерес предизвика рисуването върху тялото, организирано в Тракийски празници 2021 от Община Казанлък, със съдействието на Литературно-художествен музей „Чудомир“. Димитър Чорбаджийски – Чудомир. 

бодиарт
община Казанлък


Художници бяха децата от Школа „Ренина“ с ръководител Ренина Лекова към Народно читалище „Възродена Искра – 2000“, а сред моделите са и деца от Центъра за настаняване на деца от семеен тип и Защитено жилище с управител Нели Бонева. Най-малките казанлъчани рисуват тракийски мотиви с тебешир с помощта на Анелия Стойчева

бодиарт
община Казанлък


Казанлък се подготвя за Празниците в Долината на тракийските царе

Тракийската гробница е открита случайно през април 1944 година, когато Чудомир е бил директор на Исторически музей „Искра“, по времето на Втората световна война (гробницата е датирана - в края на IV в. пр. Хр. – началото на III в. пр. Хр. и от 1979 , в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно  наследство от 1979 г..), първият  български паметник, включен в Световния списък на паметниците на международната организация. А сега се очаква от ООН да защити останалите социализирани могили в региона.

бодиарт
община Казанлък


При разкопките през 40-те Димитър Чорбаджийски - Чудомир остава там, на място, на археологическото разкритие, да пази от набези цяла седмица, докато тогавашното Министерство на културата реагира, за да предприеме действия по нейната защита.  
 
община Казанлък