/ netinfo
Първата учебна година в Технически колеж-Казанлък завърши успешно. В продължение на два семестъра пред студентите бяха изнесени лекции, полагащи основата на инженерното им образование. Лабораторните упражнения се проведоха в специално подбрани и отлично оборудвани със съвременна техника изпитателни звена на местни машиностроителни фирми.
 
„В колежанската форма на обучение особен акцент по традиция се поставя върху практическото обучение, чиято цел е да въведе студентите в реалните условия на производството. Отличното взаимодействие между бизнеса и Техническия колеж позволи ежеседмичните практикуми да бъдат провеждани на високо ниво на територията и с използване на машините и технологичната екипировка на водещи предприятия в бранша. Не трябва да се пропуска и фактът, че водещи на тези занятия бяха висококвалифицирани инженери от фирмите в Казанлък”, заяви проф. д-р инж. Ивайло Ганев – директор на Технически колеж – Казанлък.
 

Обучението си през тази първа учебна година преминаха около 80 студента- по-голямата част от тях са с постоянни работни места в казанлъшките фирми, други придобиват знание и умения за по-успешна бъдеща професионална реализация. Студентското присъствие и интересът към занятията могат да бъдат оценени като много добри.
 
„Изпитните сесии винаги са били по-специален период от студентския живот. Независимо от обяснимото напрежение, студентите от Колежа показаха радващи резултати”, коментира доц. Пламен Угринов, който не скри, че  не всички студенти са взели изпитите си и някои ще трябва да се явят на ликвидационната сесия през септември.
 
В момента се провежда кандидатстудентската кампания, като документите се приемат до 28 август. На 29-ти август е приемният изпит, а в началото на октомври започва новата учебна година.