/ Ротари клуб Стара Загора-Берое
Дигитална система за образна диагностика и дигитални касети за нея,дариха на УМБАЛ Стара Загора  Ротари клуб Стара Загора-Берое.

Системата дигитализира всички видове рентгенови изследвания, независимо на какъв апарат се извършват.
 
Тя е монтирана от сертифицирани специалисти и е поставена в отделение по Образна диагностика в държавната болница.
 
Чрез дарението се увеличава капацитета й в извършването на дигитални рентгенографии, каквато е основната идея на проекта както във връзка с борбата с коронавируса, така и за текущите нужди на това натоварено и основно за областта здравно заведение.

дарение
Ротари клуб Стара Загора-Берое

 
Софтуерът е на български език, системата есвързана със сървъра на болницата и всички извършени графии автоматично влизат в базата данни и са достъпни за всяко отделение и специалист.
 
Дарението беше предадено от Президентa на клуба д-р Генка Пейчева на директора на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ проф. Йовчо Йовчев, завеждащия отделение Образна диагностика и колегите му.