/ Тракийски университет
Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет – Стара Загора е домакин на  международна конференция на тема „Ветеринарната медицина в полза на хората“.

Събитието се провежда онлайн, в него се включват 203-ма участници от държавите България, Белгия, Франция, Германия, Обединеното Кралство, Великобритания, Сърбия, Албания, Румъния и Турция.

„Престижната конференция е съсредоточена върху обмяна на идеи, опит и постижения от национални и международни фундаментални или приложни изследвания на учени от целия свят. Ветеринарномедицинската професия се развива чрез новите знания и актуалните постижения на науката и нейното взаимодействие с практиката и обучението.

Започнаха кандидатстудентските изпити в Тракийския университет

Дискусията по клинични и предклинични направления отваря нови възможности за партньорство, мрежови трансфери на данни, транснационални екипи със специализации, дигитализация, миниатюризация, изкуствен интелект, наномедицина и много други ключови компетентности“, сподели деканът на ВМФ Проф. д-р Тодор Стоянчев.

Конференцията се провежда под патронажа на ректора доц. д-р Добри Ярков.

Резултатите от конференцията ще бъдат публикувани след окончателното им оформяне и представяне до 30 ноември в Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, в Trakia Journal of Sciences, в суплемент на Bulgarian Journal of Veterinary Medicine под формата на оригинални научни статии. 
 
Тракийски университет