/ Тракийски университет
Професионалните направления „Ветеринарна медицина“ и „Животновъдство“ на Тракийски университет-Стара Загора са на първо място в Рейтинговата система на висшите училища в България на Министерство на образованието и науката, съобщиха от университета.

Медицински колеж на ТрУ и СНЦ „Диабет-Стара Загора“ с жест - безплатен скрининг за диабет

Индикатори за рейтингите на различните професионални направления във висшето образование са: учебен процес; научни изследвания, учебна среда, социално-битови и административни услуги, престиж, реализация на пазара на труда и регионална значимост.

Рейтинговата система на висшите училища прави класации сред висшите училища за 11-та поредна година, като освен като ориентир за кандидат-студентите в посока професия, служи и на МОН като инструмент за провеждане на политика на преструктуриране на приема и на финансирането на висшето образование.

Онлайн обучение за студентите от Тракийски университет

Припомняме, че професионалните направления „Ветеринарна медицина“ и „Животновъдство“ на Тракийски университет взеха призовите места и за 2019-та година.