/ Тракийски университет
Медицински колеж на ТрУ и СНЦ „Диабет - Стара Загора“ обединиха усилията си в грижата за болните от диабет.

Тракийски университет

Те започнаха инициатива, с цел превенция, да извършват безплатен скрининг - измерване на кръвна захар, кръвно налягане и някои антропометрични показатели на членовете на дружество „Диабет“ и пенсионерските клубове в Общината, съобщиха от Тракийски университет. 

В дейностите се включват студенти от Медицински колеж, специалност „Медицински лаборант” и от Медицински факултет – специалност „Медицина”. Измерванията се извършват всеки вторник и четвъртък от 08:00 до 10:00 часа в клуба на сдружение „Диабет“ в Стара Загора на ул. „Генерал Столетов“ 60, като е създадена организация за спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с пандемията от SARS-COV-2 (COVID-19). За деня се приемат до 10 души, по предварително изготвен от председателя на клуба график, с лични предпазни средства.

Лекар и пациент от Стара Загора станаха герои в национална кампания за Сърдечната недостатъчност (ВИДЕО)

За студентите са осигурени такива съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването. Ако епидемиологичната обстановка позволява мероприятието може да продължи и след края на ноември.

Инициативата е на СНЦ „Диабет - Стара Загора“, чието ръководство, в лицето на Пенка Ялъмова, се е обърнало към професионалните компетентности и възможности на Медицински колеж на ТрУ.

Тракийски университет

"СНЦ „Диабет - Стара Загора” е основано преди 30 години като обединение на медицински специалисти и болни от диабет. В него членуват над 350 души от цялата община на възраст от 45 до 89 години.

Огромен е броят на недиагностицираните българи, които не знаят, че имат диабет, не се лекуват и достигат до диабетни усложнения. Голям е и броят на болните от диабет, които по различни причини не се контролират. Създалата се нова обстановка наложи да насочим по-голямо внимание към скринингите.

С тази молба се обърнахме за професионално съдействие към ръководството на Медицински колеж при Тракийски университет.“, споделя председателят на  Сдружението Пенка Ялъмова.