класна стая училище изпит документи
класна стая училище изпит документи / iStock/Getty Images
Единодушно общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Живко Тодоров, с което дадоха съгласие общината да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Чрез него ще може да се кандидатства с проектно предложение  за създаване и развитие на Регионален иновационен център, а срокът за кандидатстване е 20 януари.
 
Проектното предложение е насочено към изграждане и развитие на нова научноизследователска инфраструктура. Тя е фокусирана върху диагностиката, оценката и лечението на пациенти със социално значими заболявания, чрез прилагане на иновационни методики, разработени и изследвани в Регионалния иновационен център. Изпълнението на проекта ще допринесе за изграждане и развитие на съвременна научно изследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания с отворен тип.
 
За целта ще бъде регистрирано сдружение с нестопанска цел, в което освен УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, са изявили желание за участие Тракийски университет гр.Стара Загора, МБАЛ „Ниа Мед“ ООД и Специализирана акушерогинекологична болница за активно лечение гр.Сливен.
 
Община Стара Загора няма да бъде ангажирана финансово, функциите й ще бъдат само представителни.
 
Съветниците подкрепиха предложението на администрацията на извънредно заседание. На него клетва положи Нели Калнева от ГЕРБ, която заема мястото на Милена Желева- заместник-кмет в екипа на Живко Тодоров.
 
Редовната януарска сесия на местния парламент е на 30 януари.