/ Тракийски университет
138 абсолвенти получиха дипломите си за завършване в Стопанския факултет на Тракийския университе.

Дипломираха се 122 Бакалаври и 16 Магистри по икономика от три бакалавърски специалности (Аграрна икономика, Регионална икономика и Бизнес икономика) и шест магистърски специалности.

Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков поздрави дипломирания випуск и пожела попътен вятър и сбъдване на мечтите им.

„Ние, вашите преподаватели, сме убедени в професионалната ви реализация като висококвалифицирани специалисти в сферата на националната икономика. Скъпи абсолвенти, бъдете себе си и на добър час!“, заяви и деканът на факултета доц. Блага Стойкова.

Най-новите завършили икономисти на Стопански факултет, положиха клетва и получиха своите дипломи за висше образование, като отличниците имаха честта да бъдат лично поздравени от ректорско и декански ръководства, както и от представители на държавни администрации и бизнес институции.