/ iStock/Getty Images
По този начин се предоставя възможност на деца в риск да живеят в семейна среда
Областният екип по приемна грижа – Стара Загора набира кандидати за приемни родители за областта.

Специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга за деца от 0 до 3 г. възраст, както и "специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания.

Професионалните приемни семейства на територията на областта са общо 50 на брой, като към края на месец септември 2022 г. 44 семейства отглеждат по едно дете и 2 семейства се грижат за по две деца.

Приемната грижа е социална услуга, която предоставя възможност на деца в риск да живеят в семейна среда.
Агенция "Фокус"