/ НБП
За изработване на СПУП
Областният управител Иван Чолаков отмени заповедта си от 28 юни, с която се разрешаваше на фирма „АС-СТОУНС“ да изработи специализиран ПУП за  концесията за добив на варовик и доломити.
 
Кариера е в местността „Кереч Търла“ в землищата на селата Братя Кунчеви и Оряховица, община Стара Загора, както и в землището на с. Едрево, община Николаево
 
След създалото се обществено напрежение областният управител на Стара Загора е провел разговор с министъра на енергетиката Андрей Живков, уведомил е писмено и министър-председателя Стефан Янев, министрите на МОСВ, на МК и на МЗГ за ситуацията и отправил молба за съвместно преразглеждане на концесията.
 
Чолаков е провел и среща с кметовете на пряко засегнатите села и с представители на инициативните комитети в тях. Хората проявили разбиране и в крайна сметка е постигнато съгласие за спиране на протеста на жителите на засегнатите села и за предприемане на конкретни мерки за окончателно разрешаване на проблема.

Старозагорският областен управител: Нямам правни основания да не подпиша за кариерата в „Кереч Търла“ 

„Преценихме, че за да се стигне до отмяна на въпросната концесия, сключена на 18 април 2018 г., по време на третия мандат на правителството на Бойко Борисов, се изисква посочване на много повече конкретика и предизвикване на преразглеждане на отделни части от ОВОС. Само така могат да се установят евентуално конкретни  основания, които да са от такъв характер, че да позволят да се извърши аргументирана отмяна на концесията.
 
Това обаче ще отнеме известно време, което може да допринесе за ново ескалиране на напрежението, тъй като в момента се правят опити за манипулиране на общественото мнение и изкривяване на представата за това кой следва да носи отговорност“, коментира Чолаков.
 
Заповедта за ПУП е отменена, като Областна администрация ще поеме очакваните негативи от бъдещо съдебно оспорване от страна на „АС-СТОУНС“ ООД и само по този начин ще се осигури спокойствие на местното население, както и достатъчно време за извършване на необходимите  действия, които биха допринесли за намиране на аргументирани основания за  отмяна на концесията, мотивира се областният управител на Стара Загора. 
 
По думите му, намирането на конкретни основания за прекратяване на концесията е единственото възможно окончателно решение на този проблем. Временното му отлагане в краткосрочен план под каквато и да е форма няма да доведе до реални резултати.
 
„Тук е мястото да отбележа, че няма никакво основание представители на местната власт или бивши областни управители  да си приписват каквито и да е заслуги за противодействие на договора, защото, каквото и да са направили, в крайна сметка тази концесия не е била спряна, а  е реален факт още от април 2018 г.
 
От тази дата до 26 май 2021 г. в Областна администрация Стара Загора не е постъпвало писмено искане за издаване на заповед за разрешаване на изработване на СПУП и затова съответно не е имало и необходимост такава да бъде издавана.
 
Защо едва през 2021 г. е постъпило такова искане?
 
Освен избухването на пандемията от COVID-19 има ли някакво отношение към този пропуснат период и провеждането на местни избори през 2019 г. и нежеланието точно в такъв момент  да се предизвиква гражданско недоволство?
 
На тези въпроси може да отговори само фирмата-концесионер. А може би и тогавашните управляващи“, пише в разпространената позиция на областния управител до медиите.
 
Областна администрация Стара Загора