/ НБП
Отговорността е на тези, които са дали концесията, смята Иван Чолаков
Нямам правни основания да откажа да подпиша заповедта за разрешение за изработване на Специализиран ПУП за кариера за добив на подземни богатства в землищата на старозагорските села Братя Кунчеви, Оряховица и николаевското село Едрево.
 
Така областният управител Иван Чолаков коментира пред DarikNews.bg въпроса с кариерата в местността „Кереч Търла“ в Старозагорско.
 
Законът трябва да се спазва, въпреки че разбирам притесненията на жителите в  засегнатия район, обясни още Чолаков, като по думите му, нито един кмет на засегнатите общини или села не се е свързал с него заради подписаната заповед.
 
Отговорността е за тези, които са дали концесията-Министерството на енергетиката и бившия министър Теменужка Петкова“, категоричен е областният управител на Стара Загора.

Кариерата за варовик в местността „Кереч Търла“ в Старозагорско отново на дневен ред 

Чолаков увери, че във времето на изготвянето на Специализирания ПУП ще се направи преценка за неговото приемане. Ще бъде свикано заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, където ще присъстват представители на заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и специализирани контролни органи.
 
Те, заедно ще вземат решение за това дали планът да бъде одобрен.
 
Проблемът ще бъде поставен отново и пред Министерството на енергетиката като целта ще бъде да се търси възможност за преразглеждане основателността на концесията.
 
По закон, разрешение за изработване на ПУП за изграждане на обекти разположени на територията на повече от една община, се дава със заповед на областния управител, в едномесечен срок, припомни Чолаков и обясни:
 
„Заповедта беше издадена, като беше спазен срокът. Фирмата е изрядна в своята документация, получила е всички необходими разрешения до този момент. Няма аргументи, с които да й бъде отказано изработването на плана.
 
Неиздаването на заповедта би представлявало мълчалив отказ от моя страна и съответно би дало основание на фирмата-концесионер веднага да образува дело срещу Областна администрация.
 
Смятам, че това дело е предварително обречено за Областна администрация и би довело до сериозни разходи от страна на държавата“.
 
Заявлението на пловдивската фирма „АС-СТОУНС“ ООД с искане за разрешаване за изработване на СПУП е постъпило в Областна администрация на 26 май тази година.
 
На 16 юни старозагорският областен управител Иван Чолаков е изпратил писмо до Министерството на енергетиката да бъде предоставен концесионният договор за сведение или становището на Министерството относно добива на полезни изкопаеми в този район.
 
В отговора от Министерството се посочва, че в решението на Министерски съвет и в Концесионния договор са предвидени условия за  осъществяване на дейностите по концесията, а именно концесионерът да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху предоставената концесионна площ след приключване на процедури за промяна на предназначението на земята и да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план. Разработването на находището може да се извършва поетапно, съгласно съгласувания от министъра на енергетиката цялостен работен проект за добив и първична обработка на подземни богатства от находището.
 
За да може фирмата да стартира реалният добив на подземни богатства, е необходимо изработването на Специализиран подробен устройствен план, с който се изменя предназначението на земята, върху която ще се извършва добивът.
 
В момента тя е горска територия, частна държавна собственост.
 
Ето и предисторията:
 
Със свое решение от септември 2015 г. Министерският съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства от находища, разположени в землището на селата Едрево, община Николаево, Братя Кунчеви и Оряховица, община Стара Загора,  на дружеството „АС-СТОУНС“ ООД, гр. Пловдив.
 
Физически лица обжалват решението, но по-късно оттеглят жалбата си и на 31 май 2017 г. Върховният административен съд прекратява делото. Това дава основание на фирмата-концесионер да продължи процедурата по концесията. 
 
На 18 април 2018 г. между МС, представляван от министъра на енергетиката, и пловдивското дружество е сключен Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – варовици и доломити за срок от 25 години. Този договор е вписан в националния публичен Регистър на концесии за добив на подземни богатства.
 
Съществува и Решение по ОВОС, което е влязло в сила през 2014 г.

Жители на 11 села в Старозагорско протестираха срещу изграждането на кариера за варовик в местността „Кереч Търла“ (СНИМКИ) 

През 2018 година, жителите на 11 старозагорски села блокираха Подбалканския път София-Бургас и протестираха срещу изграждането на кариера за варовик в местността „Кереч Търла“. Те  настояха за мораториум върху разрешителното за дейността на кариерата и за нова оценка на въздействието върху околната среда, в която да бъде отчетено и тяхното мнение.  Хората се опасяваха от екологична катастрофа в региона, а тогавашният областен управител Гергана Микова отказа да подпише заповедта.
 
Срещу заповедта за изработване на Специализиран ПУП се обяви кметът Живко Тодоров, който припомни, че позицията на община Стара Загора против концесията за добив, е непроменена през годините.
 
Областният управител Иван Чолаков да отмени заповедта си, поискаха в становище от областната структура на БСП, а ЗНС пък настояха за оставката на областния управител Иван Чолаков и всички лица, довели до издаване на заповедта за разрешение изработването на Специализиран ПУП.