ППМГГ Казанлък
ППМГГ Казанлък / община Казанлък
Нов корпус ще бъде изграден към ППМГ „Никола Обрешков“ при конкретни параметри спрямо съществуващата постройка и дворно пространство.

Новата сграда ще бъде построена на разстояние 5 m от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти, като се запазва максимално голяма площ от съществуващото дворно пространство за целите на образователната институция.
 
Съветниците дадоха съгласие в запазеното дворно пространство да бъде определено застроително петно за изграждането на зона за спорт, което да бъде осъществено на разстояние 3 m от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти. 
 
Община Казанлък спечели одобрение по проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ от Министерство на образованието и науката в началото на 2021 година.
 
Проектът ще позволи преминаването на едносменен режим на обучение на всичките 675 ученици към момента,при максимален достъп до качествено образование на децата по математика, информатика и природни науки с изграждането на нови 12 класни стаи за още 312 ученици.
 
Одобреният проект е на стойност 2 000 000 лева с ДДС.