/ iStock/Getty Images
Педагогическият колектив на ППМГ„Гео Милев“ с позиция относно създаването на нова Професионална гимназия за компютърни науки и математически анализ:

Общинският съвет в Стара Загора ще заседава на 30 март

"С оглед на публикуваната в общественото пространство информация за създаване на нова Професионална гимназия за компютърни науки и математически анализ в Стара Загора, се пораждат няколко въпроса, които мисля е редно да бъдат обсъдени и всички да сме убедени в необходимостта на подобно ново училище в града ни.

Да, разбира се, като разумни същества, които са наясно, че за бъдещето на страната ни( не само на града ни!!!) определено са нужни умни, динамични, креативни, мислещи, трудни за манипулиране млади хора, приветстваме всяка идея за създаване на каквото и да било културно или образователно звено!!! НО!!! Нека да помислим всички заедно отново и да не „замитаме” под килима толкова ВАЖЕН за съдбата на града въпрос:

Какъв ще е статутът на това ново училище и от къде ще дойде неговото финансиране - съществува опасението, че то ще обезкръви и така задъхващата се образователна система.

Не е ли по-разумен вариантът средствата да бъдат пренасочени към вече наличните училища, за да може да бъде подобрена материалната им и да се даде възможност на учениците да развиват потенциала си във вече утвърдени училища с дългогодишна традиция.

С какво тази нова за града ни гимназия се очаква да бъде по-различна от Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев” - училище с над 50-годишна история и традиции? Нима смятаме, че за Стара Загора една такава гимназия е недостатъчна, да не говорим за Област Стара Загора, включвайки ППМГ „Никола Обрешков” - Казанлък?

Каква е потребността на Стара Загора от още една нова гимназия със същата насоченост???? Или съдбата на вече изградилите си име математически гимназии е предрешена????

Дали тази нова гимназия няма да засегне съдбата и на други училища в града и региона - в някакъв момент това може да се окаже вече проблем за образователната система, която, както знаем, изнемогва!!!

Как ще бъдат приемани учениците в тази нова гимназия - в един изключително тежък за страната ни момент, в който съдбата на всички седмокласници е все още неизвестна, дали това чисто нормативно не се нуждае от още малко обмисляне?

аеми господин Тодоров, скъпи съграждани, нека помислим отново ... заедно!!!! За нашите деца, за бъдещето! Нека им дадем възможност да се развиват във вече утвърдени образователни институции, които през годините са доказали своите позиции, нека запазим традициите и им помогнем( финансово и морално) да се усъвършенстват и модернизират".