помощ
помощ / СНЦ Бъдеще за децата
Сдружение „Бъдеще за децата“ осигури ученически материали на деца от Казанлък и района за началото на учебната година.
 
Раздадени бяха 60 пакета за първокласници и 260 бр. пакети за ученици, чрез проект, финансиран по програма „Ирис“. Целта бе да се осигури безпроблемното стартиране на учебната 2020/2021 г., като се предоставят всички необходими консумативи и материали за децата в ученическа възраст. 
 
По проекта бяха подкрепени деца от семейства в риск, семейства с нестабилен месечен доход, семейства, в които единия или двамата възрастни са безработни или ползват неплатен отпуск, или са с намалено работно време.
 
Всеки един от екипите на организацията, работещи с рисковите групи (Центъра за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, Детската къща в с. Горно Черковище, подаде информация за застрашените семействата, с които работи, чиито деца не са подготвени за учебната  година, поради ниски доходи, или липса на такива.  
 
Информация се обмени и с дирекция „Социално подпомагане“ гр. Казанлък, която обслужва общините Казанлък, Павел Баня и Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Мъглиж.
 
В резултат на подготвителната работа и степенуване на нуждите на всяко едно дете и семейство, екипът по проекта обособи хуманитарните пакети - „Пакет за първокласници“ – ученическа раница, тетрадки с подвързии, етикети, несесер, пълен комплект пособия и консумативи за писане и рисуване, ножичка, лепило, „Пакет за ученика“, съдържащ тетрадки, несесери с чертожни материали, моливи, химикали и „Пакет ранно детско развитие“.