коледен базар
коледен базар / СНЦ Бъдеще за децата
През 2019 г. екипът на сдружение „Бъдеще за децата“ и двете социални услуги е помогнал на над 400 семейства, консултирал е 90 жени в Родилно отделение, допринесъл е 6 деца да се върнат в биологичното си семейство; предложи сигурно и отворено пространство за деца и семейства от общността чрез Детска къща „Сигурен старт“; за всеки, който иска да се учи на добро родителстване направихме „Работилници за родители – „Да пораснем заедно плюс“; над 200 семейства са получили дрехи, храна и консумативи; много деца развиха своите умения и подобриха благосъстоянието си.
 
Благодарение на дарители е създаден и фонд за спешни случаи, за да може да се реагира и помогне веднага на детето и неговото семейство.
 
„Това, което създаваме и постигаме, е изцяло в полза на общността ни. Самата общност диктува какво да се случва, от каква подкрепа има нужда. Ето защо още при появата на някакъв проблем ние започваме да подготвяме екипа си за неговото решаване“, споделя изпълнителният директор на сдружението Мария Гинева.
 
Подкрепа в инициативите сдружението получило от Община Казанлък и дирекция „Социално подпомагане“. През изминалата година, кметът и Общински съвет-Казанлък, подкрепиха искането за увеличаване на капацитета, и в резултат от юни 2019 г. ЦОП Казанлък е с разширени възможности. Бяха разкрити две нови дейности - по „Спешен прием“ и работа в „Синя стая“, благодарение на проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“  по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., от община Казанлък.  
 
Реализирани са 14 кампании и инициативи, в подкрепа на значими теми и проблеми, като едни от най-успешните са „Акция детски свят“ и „Акция Дядо Коледа“, които обединяват хората и срещат Доброто, вече седма година поред.
 
„Защото работим Заедно в подкрепа на децата и семействата!
И ще продължаваме да го правим, защото когато гориш в каузата си, всяко нещо има смисъл!“