Хотелиерският бранш изготви списък на предметите, които можем спокойно да си откраднем от хотелите
Хотелиерският бранш изготви списък на предметите, които можем спокойно да си откраднем от хотелите / ThinkStock/Getty Images
639 398 лева са приходите от нощувки в старозагорските хотели през ноември миналата година. Средствата са с 60.5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година.
 
Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 71.7%, а тези от нощувки на български граждани - с 58.4%.
 
През ноември в област Стара Загора са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла. В сравнение с ноември 2019 година, общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) нараства с 14.6%, а броят на леглата в тях - с 12.1%.
 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 14 204 или с 57.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление в броя на нощувките е регистрирано в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - с 67.4%.
 
Пренощувалите лица са 4 911 или с 61.5% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 94.1% са българи, като по-голямата част от тях (39.0%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 291, като 56.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки.
 
Общата заетост на леглата е 12.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (16.5%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 20.8 процентни пункта. Най-голямо намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 4 и 5 звезди - с 26.3 процентни пункта.