Хотелиерският бранш изготви списък на предметите, които можем спокойно да си откраднем от хотелите
Хотелиерският бранш изготви списък на предметите, които можем спокойно да си откраднем от хотелите / ThinkStock/Getty Images
57 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, са функционирали в Старозагорска област през месец юли.
 
Броят на стаите в тях е 2 092, а на леглата - 3 876. В сравнение с юли 2019 г., общият брой на местата за настаняване нараства с 16.3%, а броят на леглата в тях - с 11.1%, отчитат от ТСБ-Югоизток.
 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 22 614, или с 36.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голям спад в броя на нощувките е регистриран в местата за настаняване с 3 звезди - с 41.1% .
 
Пренощувалите лица са 7 523, или с 37.9% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 94.2% са българи, като по-голямата част от тях (40.9%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 440, като 52.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки.
 
Приходите от нощувки са 874 479 лв., което е с 40.4% по-малко в сравнение с юли 2019 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 73.1%, а приходите от нощувки на български граждани - с 30.9%.