"РИОСВ в Стара Загора, с подкрепата на областния управител, организира среща на изпълнителните директори на ТЕЦ и кметовете на общини от басейна на „Марица-Изток“ за набелязване на съвместни мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух през отоплителния период", съобщи Диана Искрева, директор на инспекцията.

„Около 7 милиона души умират без време всяка година по света поради замърсен въздух. Замърсеният въздух оказва пагубно въздействие върху човешкото здраве, климата, биоразнообразието, екосистемите.

Провериха ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Ей и ЕС-ЗС Марица Изток 1“

Чистият въздух е неотменим фактор на здравословната околна среда и е определящ за високата успеваемост на децата в училище; за високата работоспособност на работещите на работното им място; за здравето на населението в градовете и селата, където живее.“, каза директорът на РИОСВ.

Тя посочи, че основен ангажимент на инспекцията е намаляване на замърсяването на въздуха, който всички ние споделяме всяка минута. 
БТА