/ Sofia Photo Agency, архив
След множество сигнали за силно запрашаване в Гълъбово, изказани в социалните мрежи от притеснени жители на града и региона, РИОСВ-Стара Загора проверява депото за неопасни производствени отпадъци на „Брикел“ ЕАД, град Гълъбово.

Инвеститорът в цеха за олово е оттеглил намеренията си пред РИОСВ

Тази сутрин са постъпили сигнали и в екоинспекцията за запрашаване на въздуха в град Гълъбово от „Брикел” ЕАД.

Данните от пункта за контрол на качеството на въздуха, който е в централната част на града, не показват превишения на средночасовите норми по контролираните показатели от 19 часа снощи до обедните часове на днес.