конкурс Аз обичам Стара Загора
конкурс Аз обичам Стара Загора / Радостин Танев/Фейсбук
Прекратено е административното производство по „Изграждане на цех за производство на олово” в Стара Загора. Фирмата е подала заявление пред екоинспекторите, че се отказва, а преди ден разпространи и официално становище, че реализацията на проекта им е безпредметна ако нямат подкрепата на общината и обществеността.
 
 
Тази сутрин в РИОСВ - Стара Загора е постъпило искане от  „Ресайкъл Компани“ ЕООД за оттегляне на инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора. Това е причината да не се състои обществено обсъждане по темата.
 
Съгласно разпоредбите на чл.2а, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 56 ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, процедурата по реда на гл. 6 от Закона за опазване на околната среда ще бъде прекратена с решение от директора на РИОСВ - Стара Загора. Постановеното решение за прекратяване ще бъде съобщено на възложителя, община Стара Загора и публикувано в продължение на 14 дни на общественодостъпно място в сградата на РИОСВ и на интернет страницата.