среща
среща / Dariknews.bg
Да бъде създадена Програма за еднократна финансова помощ за новородени в Стара Загора, при която семействата, сдобили се с първа рожба да получат 300 лева, при второ дете-500 лева и 1000 лева за трето родено дете. Предложението е на групата на Народен съюз в Общинския съвет.

В документа обаче ще са регламентирани строги условия, част от които са: двамата родители да са навършили 18 години, да имат минимум завършено средно образование и поне единият от тях да има постоянен адрес на територията на общината през последните три години. По този начин парите ще бъдат насочени не към определена малцинствена група, а по предназначение, защото по думите на кмета Живко Тодоров, „раждаемостта трябва да бъде осъзната и отговорна“ и пое ангажимент предложението да стане част от Бюджет 2020 на община Стара Загора.

Обособяване на квартали, в които да се строят и отдават общински жилища за младите хора, е другата идея, с която общинска администрация смята да стимулира старозагорци. „В днешно време да имаш жилище е скъпо удоволствие и затова с помощта на Камарата на архитектите и след преработка на ОУП, ще определим обособени терени. Общината, със собствени средства или срещу обезщетение, ще предлага жилища за нуждаещите се млади хора. Те ще бъдат настанявани ако отговарят на определени критерии, а след 10-15 години, когато освободят домовете, в тях ще бъдат настанени други млади хора“, обясни Тодоров.

Той посочи, че другото предложение на Народен съюз за следващия мандат- по-нисък данък за придобиване на първо жилище от младите хора до 30 години, ще бъде подложено на обсъждане, а за безплатните детски градини и ясли вероятно ще бъде изпълнено от държавата.

Според кмета Живко Тодоров, в новия бюджет на община Стара Загора ще има възможност за повече пари за социална политика, тъй като през последните две години бяха заложени много средства за дофинансиране на европейските проекти.

Народен съюз ще подкрепи кмета Живко Тодоров за трети мандат и ще се яви с пълна листа на предстоящите местни избори.  „Приемам тяхната подкрепа, защото в Общинския съвет винаги са заставали зад разумните решения, затова считам, че ние също трябва да отвърнем, когато става дума за борбата с демографската криза и мерките за стимулиране на раждаемостта“.