/ / Gulliver/Getty Images
ТПП-Стара Загора и Технически университет – Габрово работят по изграждането на Интегриран център за професионално образование в областния град.

Той ще бъде важен елемент на образователната инфраструктура на Старозагорска област, в контекста на предстоящите сериозни промени в индустрията и икономиката на региона, базирани на иновативни, високотехнологични и екологични технологии. Ще се използват ресурсите на Националния план за възстановяване и устойчивост,  Регионалния план за справедлив преход, както и други национални и международни програми.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора подкрепя и платформата IndustryHUB, която стартира в Технически университет-Габрово.

Целта на IndustryHUB e да се превърне в място за споделяне на опит, новини и информацията в областта на индустриалните технологии, иновациите и реализацията на научноизследователски разработки, лабораторните и научно-приложните услуги, интелектуалната собственост, трансфера на знания и технологии, предприемачеството, стартиращите предприятия и кариерната реализация бизнесориентираното обучение на бакалавър и магистър, професионалното обучение и следдипломната квалификация.

Пет университета подписаха декларация за партньорство

Изпълнението на този проект е от взаимен интерес, като заедно с това симбиозата трябва да донесе преки ползи за предприемачи и фирми – партньори на Техническия университет, членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, но също и за много по-широк кръг от предприятия и заинтересовани лица.

На територията на Технологичния парк на Технически университет – Габрово са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса. Тематичният обхват на тези лаборатории е много голям, но те биха работили успешно и с ясно измерим резултат само ако са в постоянна и пряка връзка с представителите на бизнеса и са насочени към решаване на конкретни проблеми.
 
ТПП-Стара Загора