/ МОСВ
Пет вековни дървета са получили статут на защитени с решение на служебния министър на околната среда и водите Асен Личев. Те се намират в териториалния обхват на РИОСВ- Стара Загора и РИОСВ-Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Едно от защитените вековни дървета е обикновен кестен (Castanea sativa). То се намира в двора на храма "Св. великомъченик Георги" в село Енина, Казанлъшко. Кестенът е на 184 години, с височина 25 м и обиколка на ствола 3,57 м.

Другите четири вековни дървета, които стават защитени, са в териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград. Защитен е източен чинар (Platanus orientalis) на 270 години, с височина 21 м и обиколка на ствола 5,73 м, в село Долна Градешница, Кресненско.

Обявиха за защитени вековни дървета в историческата част на София (СНИМКА)

Три дървета от вида пърнар (Quercus coccifera) в село Калиманци, Сандански, също са поставени под защита. Първото е на 220 години, с височина 7,5 м и обиколка на ствола 1,29 м; второто - на 240 години, с височина 6 м и обиколка на ствола 1,39 м. Последният защитен пърнар се състои от две равностойни стъбла с общ корен, на възраст 175 години, и е с височина 7,2 м.

Със заповед на министъра се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всяко друго действие, което би довело до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Те ще бъдат вписани в регистрите съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета, уточняват от МОСВ.

Навременната и организирана защита на вековните дървета в урбанизираните територии е един от приоритетите на МОСВ, с което се цели повишаване на общественото съзнание и институционалната грижа за опазване на градската зелена среда, посочват от МОСВ.
БТА