/ iStock/Getty Images
Министър Асен Личев обяви статут на защитени на два вековни чинара (Platanus hybrid) пред театрална работилница „Сфумато” и един тис (Taxus baccata) в градината на Регионалния исторически музей на София - емблематичната сграда на Централна минерална баня.

Със заповед на министъра на околната среда и водите се забранява всяко действие, което би довело до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Те ще бъдат вписани в регистрите съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета, съобщиха от МОСВ.

МОСВ

Предложенията за защита на вековните дървета постъпиха в МОСВ от инициативата „ЕдноДърво”. Благодарение на ползотворното взаимодействие с гражданската организация и детайлната експертиза на РИОСВ трите дървета са подбрани да отговорят на критериите за висока екологична защита, но и предвид градската среда, характерна за София, със своята архитектурна и историческа идентичност.

Навременната и организирана защита на градските дървета е един от приоритетите на МОСВ, с което се цели повишаване на общественото съзнание и институционалната грижа за опазване на градската зелена среда.