класна стая ученици училище изпит
класна стая ученици училище изпит / iStock/Getty Images
Национален педагогически форум с международно участие на тема „Иновативни практики в съвременната образователна реалност” ще се проведе в ДИПКУ на Тракийския университет.
 
Форумът е посветен на 60-годишнината на квалификацията на учителите в Стара Загора,  унаследена с много голям успех от ДИПКУ в Тракийски университет. Той се провежда ежегодно и събира учители–изследователи, и университетски преподаватели, за споделяне на добри образователни практики, и участие в дискусионни интерактивни сесии. Във форума се включват преподаватели от европейски образователни институции.

Националната среща на педагозите ще се проведе на 18 юни от 9 часа.