/ община Стара Загора
Община Стара Загора е номинирана за награда „Златна ябълка“, а отличието се връчва на хора и организации, които имат принос за правата и благосъстоянието на децата в България.

Номинацията е направена от  СНЦ „Свят без граници“ и е заради обхватът на проблематиката, свързана с отстояване правата и закрилата на децата и семействата.

В Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2021г. са застъпени мерки и инициативи за всички деца (за деца, принадлежащи на различни религии, етнически произход, увреждания и пр.). Общината в Стара Загора е една от първите, която предоставя на неправителствени организации управлението на държавно-делегирани дейности.

Община Стара Загора има ясна и целенасочена политика на устойчивост спрямо мерките за закрила и подкрепа на децата и семействата, те са визия и мисия на общината.

Предложени още са общините Ямбол, Нови пазар, Луковит и Девня.

Номинация в годишните награди получи и ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Учебното заведение е предложено за отличието за цялостна училищна политика, която цели утвърждаване на правата на детето и практики, чрез които се цели гарантирането на детските права.

Номинацията е направена от Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“.

Крайният срок за гласуване е 15 май.