Община Казанлък спечели проект за ново обзавеждане на Дом за стари хора

Дом за възрастни
Дом за възрастни / Община Казанлък
Проектът на Община Казанлък „Закупуване на обзавеждане за спалните помещения на Дом за стари хора, гр. Казанлък ул. Петьо Ганин № 52“ е сред одобрените проекти за 2019 г. от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Община Казанлък е планирала закупуване на нови легла, матраци и индивидуални шкафчета за 60 потребители, настанени в дома. Жилищната сграда е на четири етажа, с 58 броя спални помещения и капацитет 122 човека.Срокът за реализация на проекта е 4 месеца. Така в края на лятото на тази година възрастните хора в дома, техните близки и персоналът ще могат да се възползват от постигнатите подобрени условия за живот и работа в Дом за стари хора №1. 

Дом за възрастни
Община Казанлък


Общата стойност на проекта е в максимален размер от 30 000,00 лева, съгласно регламента за кандидатстване на Фонд „Социална закрила“. 27 000,00 лева са безвъзмездно финансирани от Фонда и 3 000,00 лева – съфинансирани от Общината.

Дом за възрастни
Община Казанлък


Персоналът, ангажиран с предоставянето на социални услуги в Дома за стари хора има необходимата квалификация и опит в социалната сфера. Социални работници, медицински персонал и рехабилитатори полагат здравни и рехабилитационни грижи за настанените възрастни хора.

Социалните услуги за възрастни хора, предоставяни от Община Казанлък са сред най-търсените в региона. Проектът ще даде по-голяма сигурност и увереност на хората, че институциите в лицето на общината и държавата са не само заинтересовани, но работят в посока към решаване на проблемите на възрастните хора, настанени в такъв тип социална услуга.