/ Община Казанлък
На редовно заседание днес общинските съветници на Казанлък гласуваха с 25 гласа „За“ нова Наредба №10 за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на община Казанлък, съобщиха от Общината.

Казанлък и Загатала, Азербайджан се побратимяват (СНИМКИ)

С наредбата се определят изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за ползване на спортна база - общинска собственост, съгласно новия Закон за физическо възпитание и спорт.

Новата наредба следва по-социалните политики в третия мандат на кмета Галина Стоянова и обедини гледните точки на общинските съветници в духа на равнопоставеност и облекчени изисквания за развиване на масов спорт от клубовете на територията на общината.

Спортната база, с която разполага Община Казанлък е многофункционална и Наредба №10 дава възможност за провеждане на тренировки в една и съща база, по установен график, на различни видове спорт.

Нови местни такси ще гласува Общинският съвет на Казанлък

В новия нормативен документ на Община Казанлък се посочва: „Спортните обекти се използват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейност.

Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и за прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти“.