класна стая училище изпит документи
класна стая училище изпит документи / iStock/Getty Images
120 лева да струва пропускът за година за живеещите с адресна регистрация в Екозоната на Казанлък, или месечната цена да е 10 лева. Фирмите, които имат адрес на управление да заплащат по 600 лева на година или по 50 лева месечно.

Това са двете предложения, които общинските съветници трябва да обсъдят, като част от новите промени и допълнения на Наредбата за администриране на местните данъци и такси в община Казанлък. Улиците, които попадат в "Екозоната" се определят с кметска заповед. Без промяна да остане засега цената на "паяка" в града- 50 лева.

Предлаганите промени в Наредба 26 предвиждат гражданите да могат да получават срещу заплащане Разрешение за временно ползване на тротоари и свободни общински площи, според зоните – съответно по 50 и 20 стотинки на кв.м на ден.

Сред предложенията са и завишения на размера на глобите, които ще се събират от гражданите, при увреждане на тревна и цветна растителност в общинските паркове и градини:
-по 10 лева да плаща нарушител за на причинена вреда на брой роза, до 100 лева да стигат санкциите за увреждане на дърво, предлагат от Общината.
-10 пъти да се завиши размерът за издаването на Позволително за билки- от 5 лева до сега, на 50 лева за тази година.

Други предложения, включени в общинската наредба за местните данъци и такси са за гробни места в Казанлък и населените места от общината.
 За града да се плаща съответно:
- запазено място до 15 години – 20.00 лв.
- за вечни времена – 70.00 лв.

За гробни места в населените места в общината: - до 15 години – 10.00 лв.
- за вечни времена – 25.00 лв.

Таксата за регистрация на куче в община Казанлък  остава 10 лева на година, престоят на безнадзорни кучета в общинския приют ще е 10 лв. на ден.

Двойно да "скочи" и регистрацията на каруците, от 3 на 6 лева, е записано още в предложенията за изменения и допълнения на Наредба 26 на Общинския съвет на Казанлък. В мотивите към предложенията за допълнения и промени е записано, че промяната на размера на местните такси и цените на услугите или предложение за нови местни такси и цени на услуги, трябва да бъде придружено с икономическа обосновка.

Всички тези предложения ще се обсъждат и гласуват от Общинския съвет на града. В края на месеца ще е ясно колко от тях ще са факт за гражданите на общината през настоящата година.