/ община Стара Загора
Над 70 са точките в дневния ред на Общинския съвет в Стара Загора, които ще бъдат разгледани на априлското заседание, което ще се проведе на 29 април.

На първо четене ще бъдат гласувани проектът за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Ще бъдат обсъдени новосъздадената Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора.

На второ четене ще гласувани изменения в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено  дете на територията на община Стара Загора.

Старейшините ще разискват и възможността за удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени.

В дневния ред на местния парламент влиза и предложение за създаване на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества при Общински съвет Стара Загора.

По време на априлското заседание ще бъда определени представители на Община Стара Загора за Общите събрания на „Индустриална зона Загоре" АД и УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД.