/ IStock
286 фирми в област Стара Загора са получили 4,3 милиона лева за оборотен капитал по програма на НАП в общо трите нейни фази от началото й досега.
 
Общият размер на предоставената чрез НАП безвъзмездна помощ на дружества в страната е в размер на над 131 милиона лева.

150 хасковски дружества са получили подкрепа за оборотен капитал           

Всяка фаза на програмата e свързана с подпомагането със средства за оборотен капитал на фирми, чиято дейност е била преустановена или ограничена в резултат на въведените противоепидемични мерки в страната, вследствие на пандемията.
 
 
 
НАП