/ IStock
Средствата са над 1 600 000 лева
В област Хасково 150 дружества са получили подкрепа по програмата за оборотен капитал в общо трите нейни фази от началото й досега, съобщиха от офиса на Националната агенция за приходите в областния център.

Над 6 млн. лв. от НАП е получил бизнесът в Бургаско

Общият размер на предоставената им чрез НАП безвъзмездна помощ е в размер на 1 600 787 лв.

Какви ще са социално-икономическите мерки при нова вълна на COVID-19

Всяка фаза на програмата беше свързана с подпомагането със средства за оборотен капитал на фирми, чиято дейност или обекти са били преустановени или ограничени в резултат на една или повече заповеди на министъра на здравеопазването заради пандемията, припомниха от данъчната администрация.
БТА