Хотелиерският бранш изготви списък на предметите, които можем спокойно да си откраднем от хотелите
Хотелиерският бранш изготви списък на предметите, които можем спокойно да си откраднем от хотелите / ThinkStock/Getty Images
Приходите от нощувки в старозагорските хотели през месец октомври са 1 435 111 лв., което е с 6.2% по-малко в сравнение с октомври 2019 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 10.3%, а тези от нощувки на български граждани - с 5.4%, информират от ТСБ-Югоизток.
 
57 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, са функционирали в областта, а броят на стаите в тях е
2 111, на леглата - 4 024.
 
Общият брой на нощувките е 33 039, или с 6.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение в броя на нощувките е регистрирано в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 9.3%.
 
Пренощувалите лица са 11 679, или с 3.0% повече в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 92.7% са българи, като по-голямата част от тях (39.2%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 3.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 858, като 53.8% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.6 нощувки.