/ ThinkStock/Getty Images
До 28 август, 17:30 часа, всички, които искат да получат висше техническо образование за 3 години и да намерят успешна реализация в машиностроителните предприятия в Казанлък и региона, трябва да подадат документите си в Учебен отдел на Технически колеж-Казанлък. Учебният отдел се намира в сградата на Младежкия дом в града, а телефонът за връзка за допълнителна информация е 0896/ 93-86-86.
 
Какво трябва да знаят всички кандидати за теста по математика в Технически колеж-Казанлък?

Необходими документи:


1. Заявление по образец, който ще получите на място.

2. Ксерокопие от дипломата за средно образование заедно с приложението.
Носете и оригинала за сверка, той ще ви бъде върнат.

3. Вносна бележка от банка за платена такса за кандидатстване. Таксата
(30 лева) платете в избрана от вас банка, а вносната бележка попълнете
така:


Име на получателя: Технически колеж-Казанлък
IBAN: BG83TTBB94003128093207
Банка: Сосиете дженерал Експресбанк


Основание за плащане: Кандидатстване в ТКК. Задължено лице: Трите имена на кандидат-студента ЕГН.

Две нови специализации разкриха вТехническия колеж в Казанлък

Препоръчително е за справка да носите и личната си карта.
След подаване на документите получавате входящ номер, по който ще следите класирането си.