/ ThinkStock/Getty Images
Много от кандидат-студентите се притесняват от теста по математика. Наистина, за тези, които са завършили средно образование преди години и са позабравили материята, това поражда тревога.

Две нови специализации разкриха вТехническия колеж в Казанлък

Известно напрежение изпитват и завършилите неотдавна. 
Да, изпитът по математика винаги е бил възприеман като една по-трудно превземаема крепост. Но защо в Технически колеж – Казанлък, е избрана математиката? Защото за подготовката на бъдещия инженер това е базова дисциплина и кандидат-студентите трябва да покажат съответно ниво на знания и умения.

За проверка на владеенето на математиката от средния курс в Технически колеж-Казанлък, е избран не класическият изпит, а тест. Тестът предразполага кандидат-студента към по-спокойна работа, поради което напрегнатото очакване трябва да се отхвърли, а при решаването на задачите - да се подходи с вътрешно мобилизиране и концентрация върху математическия въпрос.

Успешна първа година за Техническия колеж в Казанлък

При влизането си в изпитната зала кандидат-студентът получава изпитна тетрадка, последната страница на която е талон за отговорите на теста. Останалите страници са за чернова и белова.
 

математика
ThinkStock/Getty Images


Тестът се състои от две части. В първа част има 20 задачи с избираем отговор - а,б,в,г,д, като верният се отбелязва на талона със знак Х. Във втората част са представени 10 задачи без избираем отговор. Те трябва да се решат на беловите страници, а отговорът да се попълни в талона. Това е. Ако кандидат-студентът допусне техническа грешка, тя може да бъде поправена съгласно инструкциите, които ще бъдат дадени.

За успешно представяне се дават 4 астрономически часа. Може да се ползва синя химикалка, чертожни прибори, четиризначни математически таблици. Не се допуска използването на калкулатори и наличие на мобилни телефони у кандидат-студентите.

В Казанлък ще бъде открит Tехнически колеж

Тестът е на 29 август, от 8:00 часа Кандидат-студентите трябва да заемат местата си преди този час. Допускането в залата става след представяне на лична карта и лист с входящия номер.

При влизането в залата личните карти и мобилните телефони се събират, а след края на теста се връщат. Крайният срок за подаване на документи наближава - 28 август. Документи се подават в учебния отдел на колежа в Младежкия дом в Казанлък или на адрес: kazanlak@tu-sofia.bg.

На 29-ти август е приемният изпит, а в началото на октомври започва новата учебна година.