/ Dariknews.bg, архив
Две нови специализации бяха разкрити в Технически колеж – Казанлък.Учебният план по специалността „Технология на машиностроенето“ е конструиран така, че да отрази спецификите на индустриалния профил на Казанлък.

За целта са създадени две групи дисциплини, представляващи отделни специализации в обучението. Едната обединява дисциплини, свързани с хидравликата и пневматиката, а другата включва дисциплини под общото название „Използване на металорежещи машини с ЦПУ“. Дисциплините са разпределени в различни семестри като се следва естествената им последователност, а студентите преминават обучение и по двете специализации.
 
Специализацията „Хидравлика и пневматика” дава на професионалните бакалаври широки възможности за успешна реализация не само в Казанлък, но и в цялата страна. Тя обединява трите дисциплини: „Хидравлични и пневматични машини“, „Хидравлични и пневматични задвижващи системи“ и „Експлоатация и диагностика на хидравлични и пневматични машини и системи“.

По време на обучението студентите разглеждат подробно кавитацията и смукателната височина при хидравличните машини, устройството и действието на клапани с обемен принцип на действие и др. Изучават основни схеми на задвижване на машини и инсталации в различни области на промишлеността: машиностроене, транспорт, строителство, селско стопанство и други

Също така студентите разглеждат въпроси, свързани с конструкцията, пресмятането и действието на хидравличните и пневматичните задвижващи системи. Изучават и основни алгоритми за диагностика на типови повреди в хидравличните и пневматичните машини, елементи, устройства и задвижващи системи.
 
Другата специализация в Технически колеж – Казанлък, е свързана с използването на металорежещи машини с ЦПУ и е създадена в отговор на обстоятелството, че именно това високотехнологично оборудване е базата на модерното машиностроително производство.

„Използване на металорежещи машини с ЦПУ“ осигурява пълноценна подготовка за рационална експлоатация на машините с цел точна, производителна и рентабилна обработка. Дава на професионалните бакалаври широки възможности за успешна реализация.

Оператор, технолог, програмист на машина с ЦПУ - това са търсени, уважавани и добре заплатени професии. Специализацията „Използване на металорежещи машини с ЦПУ“ включва четири дисциплини: „Металорежещи машини с ЦПУ“, „Технологични процеси за машини с ЦПУ“, „Програмиране и настройване на машини с ЦПУ“ и „Диалогово и САМ програмиране“.
 
Учебните програми и по двете специализации в Технически колеж – Казанлък, предвиждат множество практически упражнения по всяка дисциплина. Кандидатстудентската кампания продължа до 28 август.