/ община Стара Загора
Над 90 предложения съдържа дневният ред юлското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 29 юли от 9:00 часа в зала „П.Р.Славейков“.

Ще бъде обсъдено и гласувано създаването на нова постоянна комисия, която ще отговаря за спазване на Етичния кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в местната власт. Старейшините ще разгледат и предложение за създаване на Временна комисия за провеждане на избор на Обществен посредник.

В четвъртък общинските съветници ще разискват на първо четене Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция, както и проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност.

Над 60 точки ще разгледат на сесия в Стара Загора

В дневния ред на двадесет и четвъртото редовно заседание ще бъде обсъдена възможността за присъединяване към Споразумението за зелен град между кметовете и политическите лидери от местното самоуправление и градовете в ЕС.

Местният парламент ще даде съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020. Целта на проектното предложение е стимулиране предприемаческият подход в дейността на културните институти за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, включително чрез ревитализиране на пространството пред Музей „Литературна Стара Загора“ - улица „Димитър Наумов“. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 400 000.00 евро.

Общинските съветници ще гласуват разкриване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, както и одобряване на провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център - I  Стара Загора “ ЕООД.

По време на юлското заседание ще бъде гласуван отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода януари - юни 2021 и ще бъде извършен анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становища по тях за полугодието.
 
община Стара Загора