41 061 домакинства с 94 771 лица в 38 198 жилища, в които са отчетени 94 771 лица, са се преброили електронно в Старозагорска област.  От тях жените са 50 182, а мъжете-44 589.
 
В областта, временно пребиваващите лица са 574.
 
Данните са към 28 септември, информират от ТСБ-Югоизток.
 
Електронно преброилите се в региона са 30.4% спрямо населението на областта към 31.12.2020 г. (при 31.1% електронно преброени за страната).
 
Най-много са преброените домакинства в община Стара Загора-26 935. Те са разпределени в 25 181 жилища, а лицата в тях са 62 279. 574 са временно пребиваващите лица.

Близо 20% от жителите на Кюстендилска област са се преброили електронно

Най-малък брой преброени има в община Опан-61 домакинства, в 57 жилища, със 118 лица в тях. Не са отчетени временно пребиваващи лица.
 
В 0.00 ч. на 7 септември започна 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд. До 30 септември всяко лице, което се намира на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта.
 
ТСБ Югоизток