прасета
прасета / ThinkStock/Getty Images
Днес от 10:00 часа в сградата на Община Казанлък Областна дирекция по безопасност на храните, със съдействието на Община Казанлък, започва парично изплащане на компенсации за заклани прасета на територията на община Казанлък към собствениците, които не са декларирали банкова сметка.

Кметствата по населени места поименно трябва да уведомят около 200 стопани, които подлежат на обезщетяване в размер на 300 лв., на ръка, за дейностите по почистване и дезинфекция на стопанствата си.

Стопаните по населени места са поканени в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, за да получат компенсациите от Областна дирекция по безопасност на храните. 

От ОДБХ – Стара Загора уточняват, че стопаните, които са предоставили банкова сметка ще получат парите си по нея.