/ iStock/Getty Images
Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Стара Загора днес издаде принудителна административна мярка за спиране на котли №1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел“, Гълъбово, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околкната среда и водите (МОСВ).

Черен дим покри Гълъбово след авария в ТЕЦ „Брикел”

Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво - биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството.

Санкционират „Брикел” за допуснато запрашаване на въздуха

Едно от основанията за налагане на мярката е установено при проверка на дружеството на 03 септември - наличие на биомаса на транспортната лента, която подава гориво към работещ котел, както и съхранение на големи количества балирана слама с осигурен достъп до централата.

Спират два от генераторите на „Топлофикация-Перник“ заради нарушения

Наложената принудителна административна мярка на ТЕЦ „Брикел“, е с оглед невъзможността на оператора да гарантира спазването на екологичното законодателство чрез осигуряване на необходимите условия за съответствие на експлоатацията на инсталацията с действащото Комплексно разрешително.

Жандармерия пред „Бобов дол“, проверяват ТЕЦ-овете на Ковачки

Мярката влиза в сила от днес, и срокът на нейното действие е до преустановяване на извършване на нарушението. Във връзка с разпореждане на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров Министерство на околната среда и водите (МОСВ) предприе незабавни действия за извършване на проверки на място в „Топлофикация-Перник“ АД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация-Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД.