/ Dariknews.bg
Оросителната система на депото за неопасни производствени отпадъци на ТЕЦ „Брикел” работи в нормален режим и няма запрашаване, а регистрираното вчера запрашаване е в резултат на неорганизирани емисии от депото. Това е установила проверката на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Стара Загора след множеството сигнали за мръсния въздух в Гълъбово.

Съгласно условията на комплексното разрешително операторът е задължен да уведомява компетентния орган при аварии или други замърсявания, както и да документира случаите на неорганизирани емисии и предприетите коригиращи мерки за ограничаване на образуването им. При проверката е установено, че не са изпълнени тези условия, за което ще бъде стартирана административно-наказателна процедура

Предвид променливата метеорологична обстановка е издадено и предписание да се предприемат всички мерки за допълнително овлажняване на депото през следващите дни с цел недопускане на замърсяване на атмосферния въздух и ежедневно докладване за изпълнение на предписанието.

През вчерашния ден сигнали за запрашаване на атмосферния въздух в Гълъбово не са постъпвали в регионалната екоинспекция. РИОСВ извърши незабавна проверка след като днес бе излъчен репортаж в национални медии, а в социалните мрежи бяха публикувани множество снимки и сигнали за снощното запрашаване на въздуха в града.