заседание
заседание / Тракийски университет
Физикът Теодосий Теодосиев е най-новият член на Съвета на настоятелите към Тракийския университет в Стара Загора. Той е номиниран от кмета Живко Тодоров и бе представен пред останалите членове по време на второто заседание на съвета.

На него бяха обсъдени дейността на университета по време на извънредното положение; новите специалности; управленската структура и хода на кандидатстудентската кампания за академичната 2020/2021 година.

Настоятелите предложиха на ректорското ръководство да бъдат поканени световно известни гост-лектори, които да преподават онлайн по различните дисциплини, настоятелите да се включат в атестациите на преподавателите както и да се обмисли разкриване на нови специалности за нуждите на бизнеса – агрономия, сателитни технологии, прецизно земеделие и интегрирано управление на ферми и други.

Според правилника на Тракийски университет, Съветът на настоятелите има право да внася предложения, които да бъдат гласувани на Академичен или Ректорски съвет.

В състава на съвета, утвърден от Академичния съвет с 4-годишен мандат, са включени Христофор Бунарджиев, Теодосий Теодосиев, Чавдар Савов, Димитър Ангелинов, Красимир Станев, Красимир Терзиев и Стратия Чалев – студент – ВМФ на ТрУ.

Проф. дсн Иван Станков е председател на Настоятелския съвет към Тракийския университет.