бюро офис жена на работа служба
бюро офис жена на работа служба / iStock/Getty Images
Международна трудова борса организира Агенция по заетостта на 17 септември в София. Европейският ден на труда ще се проведе в хотел „Рамада”, на ул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, в непосредствена близост до Централна гара, от 9:30 до 17:00 часа. Събитието се провежда във връзка с изпълнението на проект „Национална EURES мрежа”.

На повече от 30 щанда, над 60 представители на EURES мрежата и работодатели от държавите от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария ще представят работни места в сферите на хотелиерството и ресторантьорството, туризма, леката и тежката индустрия, информационни и комуникационни технологии, селско стопанство, сезонна заетост, строителство и други.

Участниците ще изнасят десетки презентации, представящи възможностите за работа в различните страни, както и конкретни работодатели, заявили свободни работни места. Ще бъдат представени възможности за дуално обучение, както и възможности за повишаване на квалификацията и чуждоезиково обучение по време на работа.

На сайта www.eures.bg в рубриката „Работни места”, са публикувани част от обявите за работа в чужбина. От кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят различно ниво на чужд език, според изискванията на обявата за работа. За да представят себе си и уменията си пред EURES съветниците и работодателите, те трябва да подготвят автобиография и документи на английски, немски или друг език в зависимост от конкретните обяви.

Може да потърсите допълнително съдействие от служителите в Бюро по труда – Стара Загора на ул. „Стефан Караджа” №8, стая 106 – Ж. Върлякова и стая 111 – Мая Генова, или на телефони 042/697560 и 042/697569.