деца
деца / община Стара Загора
Деца от четвърта „а” група „Усмивки” при ДГ №3 „Ян Бибиян” в Стара Загора посетиха Първо управление на МВР по повод 8 ноември - Празник на българската полиция.

деца
община Стара Загора

 
Кремена Маринова, инспектор „Детска педагогическа стая“, им разказа каква е ролята на полицията и ги посъветва какво трябва да направят, ако се наложи да помогнат на човек в беда.Най-напред гостите разгледаха стаята, където се приемат сигналите от тел.112, видяха как се осъществява видеонаблюдението на стаите за арестанти в управлението, а след това разгледаха мястото, където се задържат хората, нарушили законите.

деца
община Стара Загора

 
Най-голям интерес предизвика залата за разпознаване. Кремена Маринова им обясни защо и как се вземат дактилоскопски отпечатъци.

деца
община Стара Загора

 
Децата разгледаха, а някои дори пробваха полицейско снаряжение, качиха се и на полицейски мотор. 

деца
община Стара Загора

 
Всяко дете получи подаръци, индивидуална папка с материали с правила по безопасност.