/ Община Казанлък
Изпълняващата длъжността кмет Даниела Коева съобщи, че Община Казанлък е предприела почистване на речното корито на река Стара река в село Енина:

Община Казанлък

„В изпълнение на своите задължения на добър стопанин и за да осигури безопасност на своите жители от началото на седмицата Община Казанлък предприе дейности по осигуряване проводимостта на речното корито на река Стара река по цялото протежение на реката в село Енина“, уточни тя.

Община Казанлък е готова за зимата

Дейностите включват почистване на дървесна и храстова растителност и отпадъци. За целта е избрана фирма-изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки. Работите по обезопасяване на речното корито е предвидено да приключат до края на идната седмица.

Община Казанлък

Изпълняващата длъжността кмет Даниела Коева, заместник-кмет в Общината припомни, че това е втори обект, по който Общината работи в Енина, след като миналата година беше почистено речното дере и бяха изградени два моста.

Община Казанлък

Непосредствено преди това бяха почистени речните корита в река Гюрля в селата Средногорово и Горно Черковище.

Община Казанлък

Предвид засечени опити работата на Общината да бъде въвличана в предизборната кампания на кандидат-кметове по населени места Даниела Коева категорично призова дейностите на Общината да не се използват за предизборна агитация.